Pasiūlymas Europos parlamento ir Tarybos sprendimas nustatyti Europos užimtumo ir socialinės įtraukties mikrofinansų skyrimo priemonę (mikrofinansų priemonę Progress) {COM(2009) 340 galutinis} {SEC(2009) 907}