2003 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2326/2003 pagal Reglamentą (EB) Nr. 104/2000 nustatantis 2004 m. orientacines kainas ir Bendrijos gamintojo kainas tam tikriems žuvininkystės produktams