SKRIFTLIG FRÅGA E-3608/03 från Marco Pannella (NI), Maurizio Turco (NI),Marco Cappato (NI), Gianfranco Dell'Alba (NI),Benedetto Della Vedova (NI)och Olivier Dupuis (NI) till kommissionen. Greklands kränkning av den Çamëria-albanska minoritetens rättigheter.