Nariadenie Komisie (ES) č. 2385/2002 z 30. decembra 2002, ktorým pokračuje, mení a dopĺňa sa predbežný dohľad spoločenstva nad dovozom určitých železných a oceľových výrobkov, ktoré majú pôvod v určitých tretích štátoch