2002 m. gruodžio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2385/2002 pratęsiantis ir iš dalies keičiantis išankstinę Bendrijos priežiūrą tam tikrų geležies ir plieno produktų, kilusių iš tam tikrų trečiųjų šalių, importui