Klausimas raštu E-3238/09 pateikė Eva-Britt Svensson (GUE/NGL) Komisijai. Karo tarnybos neatlikimas Graikijoje.