KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI dėl naujausių įtariamų pinigų plovimo atvejų, susijusių su ES kredito įstaigomis, vertinimo