Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.9587 – ENGIE / EDP Renováveis / EDPR Offshore España) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 2020/C 205/02