Klausimas raštu E-5643/10 Fiona Hall (ALDE) Komisijai. Energijos vartojimo efektyvumas