2016 m. gruodžio 1 d. Tarybos sprendimas (ES) 2016/2143 dėl pozicijos, kuri turi būti priimta Europos Sąjungos vardu CARIFORUM valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių ekonominės partnerystės susitarimu įsteigtame CARIFORUM ir ES prekybos ir vystymosi komitete, dėl Specialiojo žemės ūkio ir žuvininkystės komiteto įsteigimo