Nariadenie Komisie (ES) č. 962/2001 zo 17. mája 2001, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2879/2000 stanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 2702/1999 o opatreniach, týkajúcich sa poskytovania informácií o poľnohospodárskych výrobkoch a ich propagácie v tretích krajinách