A Bizottság 962/2001/EK rendelete (2001. május 17.) a harmadik országokban a mezőgazdasági termékekkel kapcsolatos információ átadására és a mezőgazdasági termékek támogatására vonatkozó intézkedésekről szóló 2702/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló 2879/2000/EK rendelet módosításáról