Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 3050/95 1995 m. gruodžio 22 d. laikinai sustabdantis autonominių Bendrojo muitų tarifo mokesčių taikymą tam tikriems gaminiams, skirtiems orlaiviams statyti, prižiūrėti ir remontuoti