2000 m. kovo 20 d. Europos parlamento ir tarybos direktyva 2000/7/EB dėl dviračių ir triračių motorinių transporto priemonių spidometrų, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 92/61 EEB dėl dviračių ir triračių motorinių transporto priemonių tipo patvirtinimo