Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.5579 — TLP/ERMEWA) Voor de EER relevante tekst