Makroekonominio disbalanso prevencija ir naikinimas ***I 2011 m. birželio 23 d. priimti Europos Parlamento pakeitimai dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl makroekonominio disbalanso prevencijos ir naikinimo (COM(2010)0527 – C7-0301/2010 – 2010/0281(COD))