2001 m. liepos 13 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 90/2001, iš dalies keičiantis EEE susitarimo II priedą (Techniniai reglamentai, standartai, bandymai ir sertifikavimas) ir XX priedą (Aplinka)