Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1040 af 24. juni 2016 om indrømmelse af en undtagelse, Den Italienske Republik har anmodet om for regionerne Lombardia og Piemonte, i henhold til Rådets direktiv 91/676/EØF om beskyttelse af vand mod forurening forårsaget af nitrater, der stammer fra landbruget (meddelt under nummer C(2016) 3820)$