2003 m. spalio 28 d. Komisijos sprendimas, iš dalies pakeičiantis Sprendimą 2003/526/EB dėl apsaugos priemonių nuo klasikinio kiaulių maro Belgijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje ir Liuksemburge (pranešta dokumentu Nr. C(2003) 3943)Tekstas svarbus EEE