Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2658/87 1987 m. liepos 23 d. dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo