Decyzja Stałego Komitetu Państw EFTA nr 2/2015/SC z dnia 24 września 2015 r. ustanawiająca Tymczasowy Komitet ds. Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014–2021 [2015/2024]