EBTA valstu Pastāvīgās komitejas Lēmums Nr. 2/2015/PK (2015. gada 24. septembris), ar ko izveido EEZ Finanšu mehānisma pagaidu komiteju 2014.–2021. gadam [2015/2024]