Odluka Stalnog odbora država EFTA-e br. 2/2015/SC od 24. rujna 2015. o uspostavi privremenog odbora financijskog mehanizma EGP-a za razdoblje 2014.–2021. [2015/2024]