Afgørelse truffet af EFTA-Staternes Stående Udvalg nr. 2/2015/SC af 24. september 2015 om oprettelse af et interimsudvalg for EØS' finansieringsmekanisme for 2014-2021 [2015/2024]