2001 m. lapkričio 27 d. Tarybos sprendimo 2001/822/EB dėl užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos bendijos asociacijos (Užjūrio asociacijos Sprendimas) III priedo 2 priedėlis