Zaak C-273/03: Beroep, op 24 juni 2003 ingesteld door Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Groothertogdom Luxemburg