2000 m. kovo 31 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 30/2000, iš dalies keičiantis EEE susitarimo II priedą (Techniniai reglamentai, standartai, bandymai ir sertifikavimas)