2002 m. birželio 25 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 85/2002, iš dalies keičiantis EEE susitarimo VII priedą (Profesinių kvalifikacijų abipusis pripažinimas)