Padomes Regula (EK) Nr. 1100/2000 (2000. gada 22. maijs), ar ko piemēro galīgos antidempinga maksājumus par tāda silīcija karbīda importu, kura izcelsme ir Ķīnas Tautas Republikā, Krievijas Federācijā un Ukrainā, kā arī pagarina saistības, kas pieņemtas saskaņā ar Komisijas Lēmumu 94/202/EK