2002 m. gruodžio 5 d. Pirmosios instancijos teismo (antroji kolegija) sprendimas.