2009/229/EY: Euroopan parlamentin päätös 22. huhtikuuta 2008 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston (Frontex) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006#Euroopan parlamentin päätöslauselma 22. huhtikuuta 2008 joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006