2003 m. gruodžio 22 d. Komisijos sprendimas, leidžiantis valstybėms narėms Egipto atžvilgiu laikinai imtis neatidėliotinų priemonių, apsaugančių nuo Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith plitimo (pranešta dokumentu Nr. C(2003) 4956)