Regolament (KE) Nru 453/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat- 23 ta’ April 2008 dwar l-istatistika ta’ kull tlett xhur dwar il-postijiet tax-xogħol vakanti fil-Komunità (Test b’rilevanza għaż-ŻEE)