Mål C-432/09: Begäran om förhandsavgörande framställd av Hof van beroep te Brussel (Belgien) den 2 november 2009 — Airfield NV mot Agicoa Belgium BVBA