Lieta C-432/09: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Hof van beroep te Brussel (Beļģija) 2009. gada 2. novembra rīkojumu — N.V. Airfield/B.V.B.A. Agicoa Belgium