Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/788 z 9. júna 2020 o obnovení Dohody o spolupráci v oblasti vedy a techniky medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou