Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2020/788 tad-9 ta’ Ġunju 2020 dwar it-tiġdid tal-Ftehim dwar koperazzjoni fix-xjenza u t-teknoloġija bejn il-Komunità Ewropea u l-Ukrajna