Padomes Lēmums (ES) 2020/788 (2020. gada 9. jūnijs) par Nolīguma starp Eiropas Kopienu un Ukrainu par sadarbību zinātnes un tehnoloģijas jomā pagarināšanu