Tarybos sprendimas (ES) 2020/788 2020 m. birželio 9 d. dėl Europos bendrijos ir Ukrainos susitarimo dėl bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje galiojimo pratęsimo