Vienašaliai pareiškimai Tarybos posėdžių protokoluose 2011 m. rugsėjo 27 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl vienašalių pareiškimų Tarybos posėdžių protokoluose (2011/2090(INI))