2002 m. gruodžio 10 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2286/2002 dėl priemonių, taikomų žemės ūkio produktams ir prekėms, pagamintoms perdirbus žemės ūkio produktus, kilusius iš Afrikos, Karibų baseino ir Ramiojo vandenyno valstybių (AKR šalių), ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1706/98