2001 m. liepos 12 d. Teisingumo Teismo sprendimas.