2001 m. lapkričio 15 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2241/2001, iš dalies keičiantis autonominį česnako, kuriam priskirtas KN kodas 07032000, bendrojo muitų tarifo mokestį