2001 m. gegužės 22 d. Komisijos sprendimas dėl statistinių duomenų, surinktų pagal Tarybos direktyvą 95/64/EB dėl krovinių ir keleivių vežimo jūra statistinių ataskaitų, skelbimo ar platinimo tvarkos (pranešta dokumentu C(2001) 1456)tekstas svarbus EEE.