Komisijos reglamentas (EB) Nr. 315/2003 2003 m. vasario 19 d. iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1227/2000, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo taikymo taisykles, taikomas gamybos potencialui