2003 m. kovo 6 d. Komisijos sprendimas, iš dalies pakeičiantis Sprendimą 2003/153/EB dėl apsaugos priemonių, taikomų rimtai įtarus paukščių gripą Nyderlanduose (pranešta dokumentu Nr. C(2003) 767)tekstas svarbus EEE