/* */

2009/64/EB: 2009 m. sausio 21 d. Komisijos sprendimas, pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/7/EB patvirtinantis standartą ISO 17994:2004(E) mikrobiologinių metodų lygiavertiškumo standartu (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 119)