2003 m. lapkričio 20 d. Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 2044/2003 nustatantis 2004 m. kiekybinių kvotų, skirtų tam tikriems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės produktams, antros dalies administracines procedūras