2003 m. kovo 24 d. Komisijos direktyva 2003/21/EB, iš dalies pakeičianti Direktyvą 2001/32/EB dėl tam tikrų apsaugotų Bendrijos zonų, kuriose augalų sveikatai gresia ypatingas pavojus