Klausimas raštu E-4895/08 pateikė Erik Meijer (GUE/NGL) ir Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL) Komisijai. Sėkmingos kiaulienos produktų, skirtų vidaus rinkai, gamybos mažėjimas Kamerūne ir kitose Vakarų Afrikos valstybėse dėl ES valstybių narių vykdomo dempingo